၃ညအိပ္ ၄ရက္ ( ဒါနန္း-ဘန္နဟင္လ္း-ေဟြအန္း ) ခရီးစဥ္

(၀၁ ဇြန္လ ၂၀၁၉ မွ ၃၁ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၉ Pre Wedding Shooting ခရီးစဥ္)


Day1: YANGON – HO CHI MIN(SAI GON) – DA NANG

ေန႔လည္ ၁၂း၁၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ Vietnam Airlines ေလယာဥ္ VN.942 ျဖင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဟိုခ်ီမင္းၿမိဳ႕ (Sai Gon) Tan Son Nhat ေလဆိပ္သို႔ ထြက္ခြာၾကပါမည္။ ေန႔လည္စာကို ေလယာဥ္ေပၚတြင္ သံုးေဆာင္ၾကပါမည္။ ဗီယက္နမ္စံေတာ္ခ်ိန္ ညေန႕ ၀၃း၁၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ဟိုခ်ီမင္းၿမိဳ႔ ရွိ (Sai Gon) ေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရိွကာ ေလဆိပ္တြင္ Transit ျဖတ္သန္းၾကၿပီးေနာက္ Vietnam Airlines ေလယာဥ္ VN.138 ျဖင့္ ဗီယက္နမ္အလယ္ပိုင္း ဒါနန္းျမိဳ ေလးသုိ႕ ညေန ၀၆:၀၀ နာရီအခ်ိန္ တြင္ ဆက္လက္ထြက္ခြာၾကပါမည္။ ည ၀၇း၂၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ဒါနန္းေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရိွကာ ေလဆိပ္သို႔ ဧည့္လမ္းညႊန္မွ လာေရာက္ ႀကိဳဆိုကာ ၾကယ္ေလးပြင့္ အဆင္႔ရွိ Serene Hotel 4 Star (or) Similar 4 Star Hotel သို႔ သြားေရာက္ Check in ၀င္၍ တစ္ညတာ အိပ္စက္အနားယူၾကပါမည္။

Day2: DA NANG - BA NA HILL – Shooting with Dinh Thai Studio – MY KHE BEACH - DA NANG

ဟိုတယ္တြင္ မနက္စာသံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ ေရွးေဟာင္းျပင္သစ္ပံုစံ အေဆာက္အဦးမ်ားျဖင့္ ဥေရာပၿမိဳ႕ေလးသဖြယ္ တည္ရိွေနေသာ Ba Na Hill ေတာင္ေပၚသို႔ အာရွ၏ အရွည္ဆံုးေသာ Cable Car စီး၍ တက္ေရာက္ၾကပါမည္။ Ba Na Hill ေတာင္ေပၚသို႔ ေရာက္လွ်င္ ယခုလက္ရွိ ေရႊေရာင္ လက္တံတားဟု ေခတ္စားေနသည့္ Golden Bridge သုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး Pre Wedding အလွ ဓါတ္ပံုမ်ားကို ဗီယက္နမ္ ရွိ နာမည္ေက်ာ္ Studio ၿဖစ္သည့္ Dinh Thai ၿဖင့္ ရိုက္ကူးၾကပါမည္။ ထုိ႔ေနာက္ French VillasSuspension Bridge Golden BridgeNui Chua ႏွင့္ The Mountain Peak Vong Nguyet Villa ႏွင့္ Sakyamuni Buddha’s monument သို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ၾကပါမည္။ ထို႔ေနာက္ Ba Na တြင္ မိမိ စိတ္ၾကိဳက္ ကစားၾကၿပီး အမွတ္တရဓါတ္ပံုမ်ား ရိုက္ကူးၾကပါမည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေန႕လည္စာကို Local Restaurant တြင္ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ ေတာင္ေပၚမွ ျပန္ဆင္းလာကာ Da Nang သို႔ ၿပန္လည္ ထြက္ခြာၿပီး My Khe Beach ႏွင့္ မဂၤလာစံုတြဲ အမ်ားစု Pre Wedding သြားေရာက္ ရိုက္ကူးၾကသည့္ Da Nang ၿမိဳ႔တြင္း ရွိ Pink Church (Da Nang Cathedral) သို႔ သြားေရာက္ၾကၿပီး အမွတ္တရ Pre Wedding ဓါတ္ပံုမ်ား ရိုက္ကူးၾကပါမည္။ ထုိ႔ေနာက္ Han river Swing တံတား ႏွင့္ Dragon တံတား တို႔ သို႔လည္း သြားေရာက္ၿပီး Pre Wedding ဓါတ္ပံုမ်ား ရိုက္ကူးၾကပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ညစာကို Local Restaurant သို႔ သြားေရာက္ သံုးေဆာင္ၾကပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ဟိုတယ္သို႔ ျပန္၍ အိပ္စက္ အနားယူၾကပါမည္။

Day3: DA NANG – Shooting with Dinh Thai Studio - HOI AN OLD TOWN

နံနက္စာကို ဟိုတယ္တြင္ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ Son Tra Peninsula ႏွင့္ Monkey Mountain ဟု လူသိမ်ားေသာ ေတာင္ေပၚသို႔ သြားေရာက္ကာ Linh Ung Buddha သို႔ သြားေရာက္ ဖူးေမွ်ာ္ၾကပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ေန႔လည္စာကို Local Restaurant တြင္ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ ေရွးေဟာင္းအေငြ႕အသက္မ်ား လႊမ္းျခံဳရာ ေဟြအန္းျမိဳ႕ သို႕ ဆက္လက္ ထြက္ခြာၾကပါမည္။ ျပင္သစ္ ရိုးရာစတိုင္ ၊ ဂ်ပန္ရိုးရာစတိုင္ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ရိုးရာ စတိုင္ စသည့္ျဖင့္ ယဥ္ေက်းမူ သံုးမ်ိဳးစလံုးကို လႊမ္းမိုးထား သည့္ ၿမိဳ႔ေလး ၿဖစ္သည့္ ေဟြအန္းၿမိဳ႕ေလး သို႔ ေရာက္လွ်င္ ေရွးေဟာင္းအေငြ႕အသက္မ်ား လႊမ္းျခံဳထားသည့္ ေဟြအန္းျမိဳ႕ေဟာင္းေလး ၿဖစ္သည့္ Old Town ထဲတြင္ အမွတ္တရ Pre Wedding ဓါတ္ပံုမ်ား ရိုက္ကူးၾကပါမည္။ ထို႔ေနာက္ Tua Bon River သို႔ သြားေရာက္ၿပီး Boat ေပၚတြင္ အမွတ္တရ Pre Wedding ဓါတ္ပံုမ်ား ရိုက္ကူးၾကပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ညစာကို Local Restaurant သို႔ သြားေရာက္ သံုးေဆာင္ ၿပီးေနာက္ ၾကယ္ေလးပြင့္ အဆင္႔ရွိ River Green Hotel 4 Star (or) Similar 4 Star Hotel သို႔ သြားေရာက္ Check in ၀င္၍ တစ္ညတာ အိပ္စက္အနားယူၾကပါမည္။

Day4: HOI AN - DA NANG – HA NOI – YANGON

နံနက္စာကို ဟိုတယ္တြင္ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ ဟိုတယ္မွ Check out လုပ္ကာ ေန႔လည္စာ သြားေရာက္ သံုးေဆာင္ရန္ ဟိုတယ္ မွ မထြက္ခြာခင္ အခ်ိန္အထိ ေစ်း၀ယ္ထြက္ၿခင္း ၊ လည္ပတ္ၿခင္း တို႔ကို မိမိကို္ယ္ပိုင္ အစီအစဥ္ ၿဖင့္ မိမိစိတ္ၾကိဳက္ ၿပဳလုပ္ၾကပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ေန႔လည္စာ ကို Local Restaurant သို႔ သြားေရာက္ သံုးေဆာင္ၾကပါမည္။ ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္သို႔ ၿပန္လည္ ထြက္ခြာရန္ အတြက္ ဟႏိြဳင္းေလဆိပ္သို႔ သြားေရာက္ရန္ ဒါနန္းေလဆိပ္ သို႔ ထြက္ခြာၾကပါမည္။ ဒါနန္းေလဆိပ္သို႔ ေရာက္လွ်င္ Vietnam Airlines ေလယာဥ္ VN.168 ျဖင့္ ဟႏိြဳင္းၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ခြာၾကပါမည္။ ေန႔လည္ ၁၂း၂၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ဟႏိြဳင္းေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရိွကာ ေလဆိပ္တြင္ Transit ျဖတ္သန္းၾကပါမည္။ Transit ၿဖတ္သန္းၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ၿပန္လည္ထြက္ခြာရန္ Vietnam Airlines ေလယာဥ္ အမွတ္ VN.957 ၿဖင့္ ညေန ၄း၃၅ နာရီအခိ်န္တြင္ ထြက္ခြာၾကပါမည္။ ညေန ၆း၀၀ နာရီအခိ်န္တြင္ ဗီယက္နမ္ ခရီးစဥ္သို႔ Pre Wedding ဓါတ္ပံုမ်ား ရိုက္ကူးရန္ လိုက္ပါသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားသည္ ရန္ကုန္ အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ သို႔ စိတ္ခ်မ္းေၿမ႔ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ၿပန္လည္ေရာက္ရွိၾကပါမည္။

********************** ခရီးစဥ္ၿပီးဆံုးပါသည္ ********************

၃ ညအိပ္ ၄ရက္ Pre Wedding ဗီယက္နမ္ ခရီးစဥ္

၀၁ ဇြန္လ ၂၀၁၉ မွ ၃၁ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၉ Pre Wedding Shooting ခရီးစဥ္

1. လူႀကီးတစ္ဦးေစ်းႏူန္း USD 927 (ႏွစ္ေယာက္တစ္ခန္းေနလွ်င္)
2. တစ္ေယာက္ခန္းေနလွ်င္ USD 999

မွတ္ခ်က္

 • (၁)ေဖၚျပပါခရီးစဥ္ေစ်းႏူန္းသည္ ခရီးစဥ္တြင္ ေဖၚျပထားသည့္အတိုင္း အကုန္အၿပီးအစီး ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ ထပ္မံ၍ ေကာက္ခံျခင္းမ်ား လံုး၀ မရိွပါ။
 • (၂)ခရီးစဥ္သြားျဖစ္ရန္ေသခ်ာပါက ေဖၚျပပါခရီးစဥ္ေစ်းႏႈန္း၏ 50% ကို ႀကိဳတင္ေငြ Deposit အျဖစ္ေပးသြင္းရပါမည္။ က်န္ေငြ 50% ကို ခရီးမထြက္ခင္ ၁၀ ရက္ အလိုတြင္ ေပးေခ်ရပါမည္။

ခရီးစဥ္တြင္ပါ၀င္ေသာ၀န္ေဆာင္မူမ်ား

 • (၁) ေဖၚျပပါ 4 Star အဆင့္ရိွ ဟိုတယ္မ်ားတြင္ ၃ ညအိပ္တည္းခိုနိုင္မူ (3 Night Accommodations)
 • (၂) ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ Air Con Bus ျဖင့္ လည္ပတ္မူမ်ား (Fully Transportation)
 • (၃) အထက္ပါ ခရီးစဥ္တြင္ ေဖၚျပထားေသာ ၀င္ေၾကးမ်ားအားလံုး
 • (၄) ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ နံနက္စာ ၊ ေန႔လည္စာ ႏွင့္ ညေနစာမ်ား
 • (၅) ဧည့္သည္တစ္ဦးစီအတြက္ တစ္ေန႔လွ်င္ ေရသန္႔တစ္ဘူး
 • (၆) ေဒသခံ အဂၤလိပ္စကားေျပာ ဧည့္လမ္းညႊန္ (Local Guide)
 • (၇) Guide ႏွင္ Driver အတြက္ေပးရေသာ Tip Money
 • (၈) Boat Charges for Tua Bon River
 • (၉) အထက္ေဖာ္ၿပပါ ခရီးစဥ္တြင္ ပါ၀င္သည့္ Cable Car for Ba Na Hill
 • (၁၀) Photographer + Makeup artist + Wedding Dress ၀တ္စံု ၃ စံု ပါ၀င္ ပါသည္။

ခရီးစဥ္တြင္မပါ၀င္ေသာ၀န္ေဆာင္မူမ်ား

 • (၁) ေလယာဥ္စီးရာတြင္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ သတ္မွတ္ထားေသာ အေလးခ်ိန္ထက္ ၀န္ပိုသယ္ေဆာင္ခမ်ား
 • (၂) Vietnam Airlines (VN) အသြားအျပန္ ေလယာဥ္လက္မွတ္
 • (၃) ခရီးစဥ္ အစအဆံုး လိုက္ပါ၀န္ေဆာင္မူေပးေသာ Columbus Travels & Tours မွ Tour Leader
 • (၄) ခရီးစဥ္တြင္ မေဖၚျပထားေသာ အပိုလည္ပတ္မူမ်ား နွင့္ ၀င္ေၾကးမ်ား
 • (၅) ဟိုတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္တြင္ အပိုသံုးေဆာင္ေသာ အေအး၊ ေသာက္ေရသန္႔ ႏွင့္ အျခားေဖ်ာ္ယကာမ်ား
 • (၆) ဟိုတယ္တြင္ အသံုးျပဳေသာ အ၀တ္ေလွ်ာ္ခ ၊ ဖုန္းသံုးစြဲခ ႏွင့္ Minibar အသံုးျပဳခမ်ား
 • (၇) ခရီးေဆာင္အိတ္မ်ားသယ္ယူျခင္းအတြက္ ေလဆိပ္ ႏွင့္ ဟိုတယ္တြင္ ေပးေဆာင္ရေသာ Tip Money
 • (၈) မိမိကိုယ္တိုင္သံုးေသာ စရိတ္မ်ား (Personal Own Expense)

****************** End ******************

^