၄ညအိပ္/၅ရက္ ဟိုခ်ီမင္း - ေမြ႕နဲ- ဒါးလတ္ ခရီးစဥ္

Price - 450 USD

DAY 1: YANGON – SAI GON - HOCHIMIN

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္တြင္ Columbus Travels & Tours မွ Tour Leader ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ ေန႔လည္ တြင္ Vietnam Airlines ျဖင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဟိုခ်ီမင္းၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ခြာပါမည္။ ဗီယက္နမ္နုိင္ငံ ဟိုခ်ီမင္းၿမိဳ႕၏ Tan San Nat အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္သို႔ေရာက္ရိွကာ ဧည့္လမ္းညႊန္ မွ လာေရာက္ ႀကိဳဆိုေနပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ဟိုခ်ီမင္းၿမိဳ႕ထဲသို႔ ၀င္ေရာက္ကာ ညစာကို Saigon Cruise ေပၚတြင္ ေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖ တင္ဆက္မႈမ်ားႏွင့္အတူ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ တစ္နာရီခန္႔ Saigon ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ လည္ပတ္ကာၿမိဳ႕႔ျပ၏ ညအလွကို ခံစားပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ဟိုတယ္သို႔ Check-in ၀င္ျပီး ဟိုတယ္တြင္ အိပ္စက္အနားယူပါမည္။

DAY 2: SAI GON – MUI NE

ဟိုတယ္တြင္ မနက္စာသံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ ဟိုတယ္မွ Check out လုပ္ကာ Reunification Palace သို႔ ျဖတ္သန္း ေလ႔လာၾကပါမည္။ ထို႔ေနာက္ (Muine) ေမြ႕နဲ ကမ္းေျခသို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာကာ ကားေမာင္းၾကာခ်ိန္ ၅ နာရီခန္႔ ရိွပါသည္။ ေန႔လည္ ပိုင္းတြင္ ေမႊ႕နဲၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရိွကာ Local Restaurant တြင္ ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္ၾကၿပီးေနာက္ ေမႊ႕နဲၿမိဳ႕၏ နာမည္ေက်ာ္ သဲနွီ ၊ သဲျဖဴမ်ားျဖင့္ လွပေနေသာ သဲေသာင္ျပင္မ်ားျဖစ္သည့္ Red Sand Dunes ႏွင့္ White Sand Dunes သို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ၾကပါမည္။ ထို႔ေနာက္ Grand Cannyon အေသးစားေလး ဟု တင္စား ေခၚေ၀ၚၾကသည့္ Fairy Stream စမ္းေခ်ာင္းငယ္တစ္ေလွ်ာက္ လမ္းေလွ်ာက္ကာ အမွတ္တရ ဓါတ္ပံုမ်ားရိုက္ၾကပါမည္။ (ညေနပိုင္းတြင္ အားလပ္ခ်ိန္ရပါက ကမ္းေျခႏွင့္ တံငါရြာေလးသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးပါမည္။) ထို႔ေနာက္ ဟိုတယ္သို႔ Check in ၀င္ကာ ညစာကို Local Restaurant တြင္ သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ တစ္ညတာကို ေအးခ်မ္းစြာ အိပ္စက္ အနားယူၾကပါမည္။

DAY 3 MUI NE – DA LAT

ဟိုတယ္တြင္ နံနက္စာသံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ ေတာင္ေပၚၿမိဳ႕ေလးျဖစ္သည့္ ပန္းၿမိဳ႕ေတာ္ Da Lat ၿမိဳ႕သို႔ ဆက္လက္ ထြက္ခြာကာ ကားေမာင္းၾကာခ်ိန္ ၃ နာရီခြဲခန္႔ (150 km) ခန္႔ၾကာျမင့္ပါမည္။ ေန႔လည္စာကို Dalat ျမိဳ ႔ရွိ Local Restaurant တြင္ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ ရိွရာသုိ႔ Robin ေတာင္သို႔ Cable Car စီး၍ တက္ေရာက္ကာ Tuyen Lam Lake အလွႏွင့္ ဒါးလက္ၿမိဳ႕၏ အေပၚစီးအလွကို ေတြ႔ရိွရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ပန္းမ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္ Dalat ၿမိဳ႕၏ Flower Garden ႏွင့္ King Bao Dais Summer Palace ႏွင့္ Domain De Marie Church၊ တရုတ္ဘုရားေက်ာင္း သို႔ လည္ပတ္ပါမည္။ ဆက္လက္၍ အျမင္တစ္မ်ိဳး ဆန္းသစ္ ေစမည့္ ဗိသုကာလက္ရာမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ ထားသည့္ Crazy House သို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ကာ Dalat ၿမိဳ႕၏ အသဲႏွလံုးဟု တင္စားေခၚေ၀ၚၾကသည့္ သာယာလွပသည့္ ေရကန္သို႔ ျဖတ္သန္း ၾကပါမည္။ ညစာကို Local Restaurant တြင္ သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ ဟိုတယ္သို႔ Check in ၀င္၍ အိပ္စက္အနားယူပါမည္။ (Dalat ညေစ်းတန္းသည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္ၾကာခ်ိန္ ၁၀မိနစ္ ရိွေသာေၾကာင့္ ညဘက္ထြက္၍ ေစ်း၀ယ္ထြက္ႏိုင္ပါသည္။)

DAY 4 DA LAT – SAIGON

ဟိုတယ္တြင္ နံနက္စာသံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ Dantanla ေရတံခြန္ သို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ကာ ေရတံခြန္သို႔ သြားရာ လမ္းတြင္ရိွသည့္ Alpine Coaster စီးျပီး ရင္ခုန္ေပ်ာ္ရႊင္စရာ အေတြ႔အၾကံဳသစ္ကို ရရွိခံစားႏိုင္ပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ဟိုခ်ီမင္းသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာၾကကာ ကားေမာင္းၾကာခ်ိန္ (၆နာရီခြဲ)ခန္႔ ၾကာျမင့္ပါမည္။ ေန႔လည္စာ ဟိုခ်ီမင္းသြားရာလမ္းတြင္ သံုးေဆာင္ပါမည္။ ညေနပိုင္းတြင္ ဟိုခ်ီမင္းၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရိွကာ ျပင္သစ္လက္ရာေျမာက္ အေဆာက္အဦး ျဖစ္သည့္ Notre Dame Cathedral ၊ စာတိုက္ေဟာင္းႀကီးႏွင့္ အမွတ္တရ ဓါတ္ပံုရိုက္ရန္ အတြက္ ပို႔ေဆာင္ေပးပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ညစာသံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ ဟိုတယ္သို႔ Check-in ၀င္ျပီး ေအးခ်မ္းစြာ အနားယူ အိပ္စက္ပါမည္။

DAY 5 SAIGON – YANGON

ဟိုတယ္တြင္ နံနက္ေစာေစာ Check-out လုပ္ကာ Tan Son Nhat ေလဆိပ္သို႔ Check-in ၀င္ရန္ ထြက္ခြာပါမည္။ Vietnam Airlnes ျဖင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဟိုခ်ီမင္းၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာျပီး ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္သို႔ စိတ္ခ်မ္းေျမ႕ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ျပန္လည္ေရာက္ရိွပါမည္။

ခရီးစဥ္တြင္ပါ၀င္ေသာ၀န္ေဆာင္မူမ်ား

 • ၁) ေဖၚျပပါ ၾကယ္သံုးပြင္အဆင့္ရိွ ဟိုတယ္မ်ားတြင္ ၄ ညအိပ္တည္းခိုနိုင္မူ (4Night Accommodations)
 • ၂) Vietnam Airlines (VN) အသြားအျပန္ေလယာဥ္လက္မွတ္
 • ၃) ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ Air Con Bus ျဖင့္ လည္ပတ္မူမ်ား (Fully Transportation)
 • ၄) အထက္ပါ ခရီးစဥ္တြင္ ေဖၚျပထားေသာ ၀င္ေၾကးမ်ားအားလံုး
 • ၅) ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ နံနက္စာ၊ ေန႔လည္စာ ႏွင့္ ညေနစာမ်ား
 • ၆) ဧည့္သည္တစ္ဦးစီအတြက္ တစ္ေန႔လွ်င္ ေရသန္႔တစ္ဘူး
 • ၇) ေဒသခံ အဂၤလိပ္စကားေျပာ ဧည့္လမ္းညႊန္ (Local Guide)
 • ၈) Guide ႏွင္ Driver အတြက္ေပးရေသာ Tip Money
 • ၉) ခရီးစဥ္ အစအဆံုး လိုက္ပါ၀န္ေဆာင္မူေပးေသာ Columbus Travels & Tours မွ Tour Leader
 • ၁၀) ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ ခရီးသြားအာမခံေၾကး(Travel Insurance)

ခရီးစဥ္တြင္မပါ၀င္ေသာ၀န္ေဆာင္မူမ်ား

 • ၁) ေလယာဥ္စီးရာတြင္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ သတ္မွတ္ထားေသာ အေလးခ်ိန္ထက္ ၀န္ပိုသယ္ေဆာင္ခမ်ား
 • ၂) ခရီးစဥ္တြင္ မေဖၚျပထားေသာ အပိုလည္ပတ္မူမ်ားနွင့္ ၀င္ေၾကးမ်ား
 • ၃) ဟိုတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္တြင္ အပိုသံုးေဆာင္ေသာ အေအး၊ ေသာက္ေရသန္႔ ႏွင့္ အျခားေဖ်ာ္ယကာမ်ား
 • ၄) ဟိုတယ္တြင္ အသံုးျပဳေသာ အ၀တ္ေလွ်ာ္ခ၊ ဖုန္းသံုးစြဲခႏွင့္ Minibar အသံုးျပဳခမ်ား
 • ၅) ခရီးေဆာင္အိတ္မ်ားသယ္ယူျခင္းအတြက္ ေလဆိပ္ ႏွင့္ ဟိုတယ္တြင္ ေပးေဆာင္ရေသာ Tip Money
 • ၆) မိမိကိုယ္တိုင္သံုးေသာ စရိတ္မ်ား (Personal Own Expense)
^