၃ည/ ၄ရက္ စင္ကာပူ ခရီးစဥ္

( ၀၉ ~ ၁၂ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀၁၉ ခရီးစဥ္)

Price - 599 USD


Flight Schedule (Singapore Airlines)
Flight No. SECTOR DEPT ARRV
Singapore Airlines, SQ.997 RGN – SIN 10:35 15:10
SilkAirs, MI.518 SINGAPORE – YANGON 15:15 16:40

Day.1: YANGON – SINGAPORE

နံနက္ ၁၀း၃၅ နာရီအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွ Singapore Airlines ေလယာဥ္ SQ.997 ျဖင့္ ထြက္ခြာၿပီး စကၤာပူႏိုင္ငံ ခ်န္ဂီေလဆိပ္သို႔ ေန႔လည္ ၀၃း၁၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေရာက္ရွိပါမည္။ ေလဆိပ္တြင္ ဧည့္လမ္းညႊန္မွ ႀကိဳဆိုကာ City Tour အျဖစ္ Merlion Park သို႔ သြားေရာက္ကာ Singapore ႏိုင္ငံ၏ Landmark တစ္ခုျဖစ္ေသာ Marlion ရုပ္ထုႀကီးႏွင့္ အမွတ္တရ ဓါတ္ပံုမ်ား ရိုက္ကူးၾကပါမည္။ ထို႔ေနာက္ Suntec City ႏွင့္ Esplanade သို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ၾကပါမည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၿမန္မာလူမ်ိဳး အမ်ားစုရွိသည့္ Peninsula Plaza (City Hall) သို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ ေလ့လာၾကပါမည္။ ထို႔ေနာက္ Parliament House သို႔ Tour ကားၿဖင့္ ၿဖတ္သန္း သြားေရာက္ ေလ့လာၾကပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ညစာကို Local Restaurant တြင္ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ Local 3 Star FORT CANNING LODGE @ Orchard Area (or) Similar Hotel သို႔ Check in ၀င္၍ ေအးခ်မ္းစြာ အိပ္စက္အနားယူၾကပါမည္။

Day.2: SINGAPORE SIGHTSEEING

ဟိုတယ္တြင္ နံနက္စာသံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ တိုက္နံရံမ်ားတြင္ ေဆးေရာင္စံုမ်ားၿဖင့္ၿခယ္ထားသည့္ ဆန္းသစ္လွပသည့္ အနုပညာ ပန္းခ်ီ လက္ရာ မ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ၿပီး အမွတ္တရ ဓါတ္ပံုမ်ားရိုက္ကူးနိုင္သည့္ Haji Lane သို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ ေလ့လာၾကပါမည္။ ထို႔ေနာက္ Arab Street ႏွင့္ Little India သို႔ သြားေရာက္ေစ်း၀ယ္ လည္ပတ္ၾကပါမည္။ထုိ႔ေနာက္ ေန႔လည္စာ ကို Local Restaurant သို႔ သြားေရာက္ သံုးေဆာင္ၾကပါ မည္။ ထို႔ေနာက္ Sentosa Island ထဲသို႔ သြားေရာက္ၿပီး Sentoasa Island ထဲရိွ အႀကီးဆံုးေရေအာက္ ငါးျပတိုက္တစ္ခုျဖစ္ေသာ Sea Aquarium Museum သို႔ ၀င္ေရာက္ လည္ပတ္ၾကပါမည္။ ထို႔ေနာက္ Sentoasa Island ထဲရိွ Universal Studios or etc ….. အစရွိသည့္ မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ေနရာမ်ား သို႔ မိမိစိတ္ၾကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ၿပီး သြားေရာက္ လည္ပတ္ၾကပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ညစာ ကို Local Restaurant သို႔ သြားေရာက္ သံုးေဆာင္ ၾကပါမည္။ ညစာ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ ဟိတုတယ္သို႔ ျပန္၍ ေအးခ်မ္းစြာ အိပ္စက္ အနားယူၾကပါမည္။

Day.3: SINGAPORE SIGHTSEEING

ဟိုတယ္တြင္ နံနက္စာသံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ စင္ကာပူ၏ China Town ဧရိယာတြင္ရွိေသာ Buddha Tooth Relic Temple သို႔ သြားေရာက္ ဖူးေမ်ွာ္ၾကပါမည္။ ထို႔ေနာက္ မိမိ စိတ္ၾကိဳက္ ေစ်း၀ယ္ထြက္ႏိုင္ရန္ စင္ကာပူ ၏ နာမည္ၾကီး Shopping ေနရာၿဖစ္သည့္ Bugis Juncation သို႔ သြားေရာက္ ေစ်း၀ယ္ထြက္ခ်ိန္ေပးပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ေန႔လည္စာ ကို Local Restaurant သို႔ သြားေရာက္ သံုးေဆာင္ၾကပါမည္။ ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ နာမည္ေက်ာ္ ရုကၡေဗဒဥယ်ာဥ္ Garden By the Bay သို႔ သြားေရာက္ကာ ရာသီအလိုက္ ပန္းမန္ပန္းခင္းမ်ား စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ Flower Dome သို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ ၾကပါမည္။ ထုိ႔ေနာက္ ညစာ ကို Local Restaurant သို႔ သြားေရာက္ သံုးေဆာင္ ၾကပါမည္။ ညစာ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ Super Tree Light Show သြားေရာက္ ၾကည့္ရွု႔ ခံစားၾကပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ဟိတုတယ္သို႔ ျပန္၍ ေအးခ်မ္းစြာ အိပ္စက္ အနားယူၾကပါမည္။

Day.4: SINGAPORE - DEPARTURE

ဟိုတယ္တြင္ နံနက္စာသံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ ဟိုတယ္ မွ Check out ၿပဳလုပ္ၿပီး Chocolate Shop သို႔ သြားေရာက္ၿပီး မိမိစိတ္ၾကိဳက္ အိမ္ၿပန္လက္ေဆာင္မ်ား ၀ယ္ယူၾကပါမည္။ ထို႔ေနာက္ MBS ရွိ Sky Park Observation Deck သို႔ တတ္ေရာက္ကာ တစ္ၿမိဳ႕လံုး၏ အလွကို ၾကည့္ရူခံစားခ်င္ သူမ်ားသည္ မိမိ ကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္၀ယ္ၿပီး တက္ေရာက္ ၾကည့္ရွ ူ႔ ႏိုင္ပါသည္။ Sky Park Observation Deck သို႔ မတက္ေရာက္ခ်င္ သူမ်ားသည္ Casino သို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ ေလ့လာၾကပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ သို႔ ၿပန္လည္ထြက္ခြာရန္ အတြက္ Check in ၀င္ရန္ Singapore Changi Airport သို႔ ထြက္ခြာၾကပါမည္။ ေလဆိပ္သို႔ ေရာက္လွ်င္ Check in ၀င္ကာ Immigration ၿဖတ္ၿပီးေနာက္ ေန႔လည္ ၀၃း၁၅ နာရီအခ်ိန္တြင္ စကၤာပူၿမိဳ႕မွ Silkairs ေလယာဥ္အမွတ္ MI.518 ျဖင့္ ျပန္လည္ထြက္ခြာၾကကာ ဧည့္သည္ ေတာ္မ်ားသည္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ သို႔ ညေန ၀၄း၄၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စိတ္ခ်မ္းေျမ႕ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ျပန္လည္ ေရာက္ရိွ ၾကပါမည္။

၃ည/ ၄ရက္ စကၤာပူ ခရီးစဥ္

၀၉ ~ ၁၂ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀၁၉ ခရီးစဥ္ ေစ်းႏွုန္း

1. လူႀကီးတစ္ဦးေစ်းႏူန္း USD 599 (ႏွစ္ေယာက္တစ္ခန္းေနလွ်င္)
2. ၁၁ႏွစ္ေအာက္ကေလးတစ္ဦးေစ်းႏူန္း USD 547 (ကုတင္အပိုႏွင့္အိပ္လွ်င္)
3. ၁၁ႏွစ္ေအာက္ကေလးတစ္ဦးေစ်းႏူန္း USD 506 (မိဘႏွင့္ ကုတင္အတူအိပ္လွ်င္)
4. တစ္ေယာက္ခန္းႏွင့္ေနလွ်င္ USD 784

မွတ္ခ်က္

 • ၁) အထက္ေဖၚျပပါ ခရီးစဥ္ေစ်းႏူန္းသည္ ခရီးစဥ္တြင္ ေဖၚျပထားသည့္အတိုင္း အကုန္အၿပီးအစီး ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ ထပ္မံ၍ ေကာက္ခံျခင္းမ်ား လံုး၀ (လံုး၀) မရိွပါ။
 • ၂) ခရီးစဥ္သြားျဖစ္ရန္ေသခ်ာပါက ေဖၚျပပါခရီးစဥ္ေစ်းႏႈန္း၏ 50% ကို ႀကိဳတင္ေငြ Deposit အျဖစ္ေပးသြင္းရပါမည္။က်န္ေငြ 50% ကို ခရီးမထြက္ခင္ ၁၀ရက္ အလိုတြင္ ေပးေခ်ရပါမည္။
 • ၃) Final Payment ေပးေျချပီးေနာက္ ခရီးမသြားခင္ ၁-၃ ရက္အလိုတြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္မလုိုက္ျဖစ္ပါက Cancellation Charges အျဖစ္ 100% ေကာက္ခံပါမည္။

ခရီးစဥ္တြင္ပါ၀င္ေသာ၀န္ေဆာင္မူမ်ား

 • ၁) ေဖၚျပပါ Local 4 Star အဆင့္ရိွ ဟိုတယ္မ်ားတြင္ ၃ ညအိပ္တည္းခိုနိုင္မူ (3 Night Accommodations)
 • ၂) 5 Star အဆင့္ရိွ Singapore Airlines ေလယာဥ္ အသြားအျပန္ေလယာဥ္လက္မွတ္ (RGN-SIN-RGN)
 • ၃) ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ Air Con Bus ျဖင့္ လည္ပတ္မူမ်ား (Fully Transportation)
 • ၄) ခရီးစဥ္တြင္ ေဖၚျပထားေသာ Garden By the Bay (Flowe Dome) ႏွင့္ Sea Aquarium ၀င္ေၾကး
 • ၅) ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ နံနက္စာ၊ ေန႔လည္စာ ႏွင့္ ညေနစာမ်ား (B=Breakfast/ L=Lunch/ D=Dinner)
 • ၆) ဧည့္သည္တစ္ဦးစီအတြက္ တစ္ေန႔လွ်င္ ေရသန္႔တစ္ဘူး
 • ၇) ေဒသခံ အဂၤလိပ္စကားေျပာ ဧည့္လမ္းညႊန္ (Local Guide)
 • ၈) Guide ႏွင္ Driver အတြက္ေပးရေသာ Tip Money
 • ၉) ခရီးစဥ္ အစအဆံုး လိုက္ပါ၀န္ေဆာင္မူေပးေသာ Columbus Travels & Tours မွ Tour Leader
 • ၁၀) ခရီးစဥ္ တေလွ်ာက္ ခရီးသြား အာမခံေၾကး

ခရီးစဥ္တြင္မပါ၀င္ေသာ၀န္ေဆာင္မူမ်ား

 • ၁) ေလယာဥ္စီးရာတြင္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ သတ္မွတ္ထားေသာ အေလးခ်ိန္ထက္ ၀န္ပိုသယ္ေဆာင္ခမ်ား
 • ၂) ခရီးစဥ္တြင္ မေဖၚျပထားေသာ အပိုလည္ပတ္မူမ်ားနွင့္ ၀င္ေၾကးမ်ား
 • ၃) ဟိုတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္တြင္ အပိုသံုးေဆာင္ေသာ အေအး၊ ေသာက္ေရသန္႔ ႏွင့္ အျခားေဖ်ာ္ယကာမ်ား
 • ၄) ဟိုတယ္တြင္ အသံုးျပဳေသာ အ၀တ္ေလွ်ာ္ခ၊ ဖုန္းသံုးစြဲခႏွင့္ Minibar အသံုးျပဳခမ်ား
 • ၅) ခရီးေဆာင္အိတ္မ်ားသယ္ယူျခင္းအတြက္ ေလဆိပ္ ႏွင့္ ဟိုတယ္တြင္ ေပးေဆာင္ရေသာ Tip Money
 • ၆) မိမိကိုယ္တိုင္သံုးေသာ စရိတ္မ်ား (Personal Own Expense)
 • ၇) Days 2 အတြက္ ပါ၀င္ေသာ ၀န္ေဆာင္မွ ူ႔မ်ားထဲတြင္ ေဖာ္ၿပထားသည့္ ၀င္ေၾကး မွအပ အၿခားေသာ Sentosa ထဲရွိ Attraction Tickets Fees မ်ား မပါ၀င္ပါ။
 • ၈) Day 4 အတြက္ Lunch မပါ၀င္ပါ။
 • ၉) Cable Car မပါ၀င္ပါ။

****************** End ******************

^