၁၁ ည / ၁၂ ရက္ အေမရိကား ခရီးစဥ္

New York – Washington DC – Philadelphia – Niagara – Buffalo - Las Vegas – Arizona - Los Angeles – San Francisco

၁၁ ~၂၂ ဧၿပီရယ္လ ၂၀၁၉ ႏွစ္သစ္ကူး အတာႀကၤန္ခရီးစဥ္

Price - 3990 USD


Flight Schedule (China Airlines)
DATE Flight No. SECTOR DEPT ARRV
11 April 2019 CI.7916 YANGON - TAIWAN 10:45 16:20
11 April 2019 CI.012 TAIWAN - NEW YORK 17:30 20:35
21 April 2019 CI.003 SAN FRANCISO - TAIWAN 01:40 06:00 (22 Apr 2019 Morning)
22 April 2019 CI.7915 TAIWAN - YANGON 07:00 09:45

Day 1: 11 April 2019 YANGON – TAIPEI – NEW YORK

ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားသည္ နံနက္ ၀၈း၃၀ နာရီအခ်ိန္ တြင္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္တြင္ Columbus Travels & Tours မွ Tour Leader ျဖစ္သူ ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ China Airlines ေကာင္တာ သို႔ Check in ၀င္ပါမည္။ နံနက္ ၁၀:၅၀ နာရီ အခ်ိန္ တြင္ China Airlines ေလယာဥ္အမွတ္ CI.7916 ၿဖင့္ ထိုင္၀မ္ႏိုင္ငံ သို႔ စတင္ထြက္ခြာၾကပါမည္။ ေန႔လည္စာ ကို ေလယာဥ္ေပၚတြင္ သံုးေဆာင္ၾကပါမည္။ ညေန ၀၄:၂၀ နာရီအခ်ိန္ တြင္ ထိုင္၀မ္ ေလဆိပ္ Taoyuan သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး Transit ၿဖတ္သန္းၿပီးေနာက္ ညေန ၀၅:၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ China Airlines ေလယာဥ္အမွတ္ CI.012 ၿဖင့္ New York ၿမိဳ႔ သို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာ ၾကပါမည္။ ညစာ ကို ေလယာဥ္ေပၚတြင္ သံုးေဆာင္ၾကပါမည္။ ညေန ၀၇:၁၅ နာရီအခ်ိန္တြင္ New York ၿမိဳ႔ ၏ John F Kcnncdy ေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရွိပါမည္။ ေလဆိပ္သို႔ Local Guide မွ လာေရာက္ ၾကိဳဆိုၿပီးေနာက္ ၾကယ္ေလးပြင့္ အဆင့္ရွိ Double Tree Hilton Fort Lee Hotel (or) Similar 4 Star Hotel သို႔ သြားေရာက္ Check in ၀င္ၿပီး ေအးခ်မ္းစြာ အိပ္စက္ အနားယူၾကပါမည္။

Day 2: 12 April 2019 NEW YORK

နံနက္စာကို ဟိုတယ္တြင္ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ ကမ ၻာေက်ာ္ Statue of Liberty ရုပ္ထုရွိရာ ကၽြန္း သို႔ Manhattan Habour Cruise စီးၿပီး သြားေရာက္ လည္ပတ္ၾကၿပီး အမွတ္တရ ဓါတ္ပံုမ်ား ရိုက္ၾကပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ေန႔လည္စာ ကို Local Restaurant တြင္ သံုးေဆာင္ၾကပါမည္။ ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ နာမည္ေက်ာ္ Wall Street ရွိ New York Stock Exchange Charging Bull ရုပ္ထု ႏွင့္ September 2011 တြင္ ၿဖိဳခ် ဖ်တ္စီးခဲ့ေသာ World Trade CentreGround Zero , UN Headquarter , Rockfeller Center ႏွင့္ Time Square တို႔ သို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာ လည္ပတ္ၾကပါမည္။ ထို႔ေနာက္ နံမည္ေက်ာ္ Empire State Building ၏ အေပၚဆံုးထပ္ သို႔ တက္ေရာက္ၿပီး New York ၿမိဳ႔ ၏ အလွကို ၾကည့္ရွူ႔ ခံစားၾကပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ညစာ ကို Seafood Buffet ၿဖင့္ သံုးေဆာင္ၾကပါမည္။ ညစာ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ ဟိုတယ္ သို႔ ၿပန္ၿပီး ေအးခ်မ္းစြာ အိပ္စက္ အနားယူၾကပါမည္။

Day 3: 13 April 2019 NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINTON DC

နံနက္စာကို ဟိုတယ္တြင္ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ ဟိုတယ္ မွ Check out ၿပဳလုပ္ၿပီး အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ ၏ သမိုင္း၀င္ၿမိဳ႔ တစ္ၿမိဳ႔ ၿဖစ္သည့္ Philadclphia ၿမိဳ႔ သို႔ ကားၿဖင့္ ထြက္ခြာၾကပါမည္။ Philadclphia ၿမိဳ႔ သို႔ ေရာက္လွ်င္ အေမရိကန္ ၿပည္ေထာင္စု ၏ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ၿဖစ္သည့္ Benjaminn FranklinBurial Place , Liberty Bell ႏွင့္ Independence Hall သို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာ လည္ပတ္ၾကပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ေန႔လည္စာကို Rangoon Restaurant သို႔ သြားေရာက္ၿပီး ၿမန္မာ အစားအစာ ၿဖင့္ သံုးေဆာင္ၾကပါမည္။ ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ Washington DC ၿမိဳ႔ေတာ္ သို႔ ဆက္လက္ ထြက္ခြာၾကပါမည္။ Washington DC သို႔ ေရာက္လွ်င္ သမၼတ အိမ္ၿဖဳေတာ္ White House , Capital Building , Lincoln Memorial ႏွင့္ Washington Memorial သြားေရာက္ လည္ပတ္ၿပီး အမွတ္တရ ဓါတ္ပံုမ်ား ရိုက္ၾကပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ညစာ ကို Local Restaurant သို႔ သြားေရာက္ သံုးေဆာင္ၾကပါမည္။ ညစာ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ ၾကယ္ေလးပြင့္ အဆင့္ရွိ Sheraton DC North Hotel (or) Similar 4 Star Hotel သို႔ သြားေရာက္ Check in ၀င္ၿပီး ေအးခ်မ္းစြာ အိပ္စက္ အနားယူၾကပါမည္။

Day 4: 14 April 2019 WASHINGTON – CORNING – NIAGARA FALLS

နံနက္စာကို ဟိုတယ္တြင္ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ ဟိုတယ္ မွ Check out ၿပဳလုပ္ၿပီး ကမ ၻာေက်ာ္ Niagara Falls ေရတံခြန္ ရွိသည့္ Buffalo ၿမိဳ႔သို႔ ကားၿဖင့္ ထြက္ခြာၾကပါမည္။ လမ္းခရီးတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိသည့္ နာမည္ေက်ာ္ ဖန္ထည္ၿပတိုက္ Corning Glass Centre သုိ႔ ဖန္ထည္ ပစၥည္းၿပဳလုပ္ပံု အဆင့္ဆင့္ကို သြားေရာက္ ေလ့လာ ၀ယ္ယူ ၾကပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ေန႔လည္စာ ကို Local Restaurant သို႔ သြားေရာက္ သံုးေဆာင္ၾကပါမည္။ ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ Buffalo ၿမိဳ႔ သို႔ ၃ နာရီအခ်ိန္ၾကာၿမင့္စြာ ကားၿဖင့္ ခရီးဆက္ၾကပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ညစာကို Chinese Restaurant သို႔ သြားေရာက္ သံုးေဆာင္ၾကပါမည္။ ညစာ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ ၾကယ္ေလးပြင့္ အဆင့္ရွိ Days Inn at Niagara Falls Hotel သို႔ သြားေရာက္ Check in ၀င္ၿပီး ေအးခ်မ္းစြာ အိပ္စက္ အနားယူၾကပါမည္။

Day 4(23 Oct) SYDNEY-BLUE MOUNTAINDay 5: 15 April 2019 NIAGARA FALLS LAS VEGAS

နံနက္စာကို ဟိုတယ္တြင္ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ ဟိုတယ္ မွ Check out ၿပဳလုပ္ၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံ နယ္စပ္ရွိ ကမ ၻာ့ ဒုတိယ အၾကီးဆံုး ေရတံခြန္ ၿဖစ္သည့္ Niagara Falls သို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ၾကပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ရာသီဥတု အေၿခအေန အေပၚမူတည္ၿပီး Niagara ၿမစ္ အတြင္း Maid of the Mist သေဘၤာစီးၿပီး ေရတံခြန္မ်ားကို အနီးကပ္ ၾကည့္ရွ ု႔ခံစားၾကပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ေန႔လည္စာ ကို Local Restaurant တြင္ သံုးေဆာင္ၾကပါမည္။ ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ Niagara ေလဆိပ္ရွိ South West Airlines ေကာင္းတာ သို႔ Check in ၀င္ၾကပါ မည္။ ထို႔ေနာက္ ေန႔လည္း ၀၂:၀၀ နာရီအခ်ိန္ တြင္ ေလယာဥ္အမွတ္ WN.833 ၿဖင့္ Niagara ေလဆိပ္ မွ ထြက္ခြာၿပီး ညေန ၄ နာရီအခ်ိန္ တြင္ ကမ ၻာေက်ာ္္ Casino ၿမိဳ႔ေတာ္ Las Vegas သို႔ ေရာက္ရွိပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ညစာကို Local Restaurant သို႔ သြားေရာက္ သံုးေဆာင္ၾကပါမည္။

ညစာ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ နာမည္ေက်ာ္ Fairmount Experience လမ္း ႏွင့္ Fountain of Ballegio ေရပန္းတို႔သို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ၾကပါ မည္။ ထို႔ေနာက္ ၾကယ္ေလးပြင့္ အဆင့္ရွိ Mirage Resort Casino Hotel (or) Similar 4 Star Hotel သို႔ သြားေရာက္ Check in ၀င္ၿပီး ေအးခ်မ္းစြာ အိပ္စက္ အနားယူၾကပါမည္။

Day 6: 16 April 2019 LAS VEGAS – GRAND CANYON – LAS VEGAS

နံနက္စာကို ဟိုတယ္တြင္ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ Arizona ၿပည္နယ္တြင္ရွိသည့္ သဘာ၀ အံ့ဖြယ္တစ္ခု ၿဖစ္ေသာ Grand Canyon ေခ်ာက္ကမ္းပါး သုိ႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ၾကပါမည္။ ထို႔ေနာက္ နာမည္ေက်ာ္ Grand Canyon ၏ 720 ဒီဂရီ သဘာ၀ အလွတရားကို အထက္ေပ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ရွိ ေခ်ာက္ကမ္းပါး အေပၚယံထိပ္တြင္ မွန္ကမ္းၿပင္ၿဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ Colorado ၿမစ္ ရွိ Skywalk Bridge သို႔ တက္ေရာက္ လည္ပတ္ၿပီး ခံစားၾကပါမည္။ ထို႔ေနာက္ Colorado River Boat စီးၿခင္း ၊ Grand Canyon အတြင္း Helicopter စီးၿခင္းတို႔ကို မိမိစိတ္ၾကိဳက္ ကိုယ္ပိုင္ အစီအစဥ္ၿဖင့္ ၿပဳလုပ္လည္ပတ္နိုင္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေန႔လည္စာကို Local Restaurant တြင္ သံုးေဆာင္ၾကပါမည္။ ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ Colorado ၿမစ္ ကိုပိတ္ၿပီး ကြန္ကရစ္ၿဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ နာမည္ေက်ာ္ Hoover Dam ဆည္ သို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာ လည္ပတ္ၾကပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ညစာကို Korea BBQ Buffet ၿဖင့္ သံုးေဆာင္ၾကပါမည္။ ညစာ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ ဟိုတယ္ သို႔ ၿပန္ၿပီး ေအးခ်မ္းစြာ အိပ္စက္ အနားယူၾကပါမည္။

Day 7: 17 April 2019 LAS VEGAS – LENWOOD OUTLET – LOS ANGELES

နံနက္စာကို ဟိုတယ္တြင္ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ ဟိုတယ္ မွ Check out ၿပဳလုပ္ၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အေနာက္ဖက္ၿခမ္း၏ နာမည္ေက်ာ္ Los Angeles ၿမိဳ႔ သို႔ ထြက္ခြာၾကပါမည္။ ထို႔ေနာက္ လမ္းခရီးတြင္ Barstow District ရွိ Lenwood Factory Outlet တြင္ နာမည္ေက်ာ္ Branded Fashion မ်ားၿဖစ္သည့္ Coach , Tommy Hilfiger , Michael Kors , Lacostco , Guess , Calvin Klein , Nike စသည္ တို႔ကို မိမိစိတ္ၾကိဳက္ ေစ်း၀ယ္ႏိုင္ရန္ ေစ်း၀ယ္ ထြက္ခ်ိန္ေပးပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ေန႔လည္စာ ကို Local Restaurant သို႔ သြားေရာက္ သံုးေဆာင္ၾကပါမည္။ ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ Los Angeles သို႔ ဆက္လက္ ထြက္ခြာၾကပါမည္။ Los Angeles သို႔ ေရာက္လွ်င္ Yoma Restaurant သို႔ သြားေရာက္ၿပီး ၿမန္မာ အစားအစာၿဖင့္ သံုးေဆာင္ၾကပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ၾကယ္ေလးပြင့္ အဆင့္ရွိ Double Tree Hilton Wittier Hotel (or) Similar 4 Star Hotel သို႔ သြားေရာက္ Check in ၀င္ၿပီး ေအးခ်မ္းစြာ အိပ္စက္ အနားယူၾကပါမည္။

Day 8: 18 April 2019 LOS ANGELES (UNIVERSAL STUDIOS)

နံနက္စာကို ဟိုတယ္တြင္ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ ကမၻာေက်ာ္ အႏုပညာရွင္ တို႔၏ အမည္ၾကယ္ပြင့္မ်ားရွိရာ နာမည္ေက်ာ္ Hollywood Boulevard ရွိ Hollywood Walk of Fame သို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ၾကပါမည္။ Boulevard လမ္းတေလွ်ာက္တြင္ရွိသည့္ Dolby Theatre ႏွင့္ TCL Chinese Theatre တို႔ကို ၿဖတ္သန္းၾကည့္ရွဳ႔ လည္ပတ္ၾကပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ကမၻာေက်ာ္ Universal Studios ကစားကြင္း သို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ၾကပါမည္။ ေန႔လည္စာကို ကစားကြင္းအတြင္း မိမိ အစီအစဥ္ၿဖင့္ သံုးေဆာင္ၾကပါမည္။ ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ Hollywood ရုပ္ရွင္မ်ား ရိုက္ကူးၿခင္းကို စိတ္၀င္စားဖြယ္ ၾကည့္ရွု႔ေလ့လာႏိုင္မည့္ Behind-the-Scence Tour ႏွင့္ King Kong ရုပ္ရွင္ကားထဲ ၀င္ေရာက္သြား သလို သည္းထိတ္ရင္ဖို ခံစားရမည့္ King Kong 5D စသည့္ ရွိူးပြဲမ်ား ၊ ကစားနည္းမ်ားကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ လည္ပတ္ ကစားၾကပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ညစာ King Crab Seafood ၿဖင့္ သံုးေဆာင္ၾကပါမည္။ ညစာ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ ဟိုတယ္ သို႔ ၿပန္ၿပီး ေအးခ်မ္းစြာ အိပ္စက္ အနားယူုၾကပါမည္။

Day 9: 19 April 2019 LOS ANGELES – SOLVANG – SAN FRANCISCO

နံနက္စာကို ဟိုတယ္တြင္ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ ဟိုတယ္ မွ Check out ၿပဳလုပ္ၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အေနာက္ဖက္ ကမ္းေၿခ ၏ အထင္ဂရၿမဳိ႔ၾကီး တစ္ၿမိဳ႔ ၿဖစ္သည့္ San Francisco ၿမိဳ႔သို႔ ကားၿဖင့္ ထြက္ခြာၾကပါမည္။ ထို႔ေနာက္ Pacific Coast Highway တေလွ်ာက္ရွိ သာယာလွပသည့္ သဘာ၀ရွူ႔ခင္း မ်ားကိုၿဖတ္သန္းၾကည့္ရွူ႔ၿပီး လမ္းတြင္ Demark Style အိမ္ငယ္ေလးမ်ားၿဖင့္ နာမည္ေက်ာ္သည့္ Solvang ၿမိဳ႔ သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ေန႔လည္စာကို Local Restaurant သို႔ သြားေရာက္ သံုးေဆာင္ၾကပါမည္။ ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ San Francisco ၿမိဳ႔ သို႔ ကားေမာင္းၾကာခ်ိန္ ၄ နာရီခြဲခန္႔ ဆက္လက္ ထြက္ခြာၾကပါမည္။ San Francisco ၿမိဳ႔ သို႔ ေရာက္လွ်င္ ညစာကို Mongolian Hotpot ၿဖင့္ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ ၾကယ္ေလးပြင့္ အဆင့္ရွိ Crowne Plaza Silicon Hotel (or) Similar 4 Star Hotel သို႔ သြားေရာက္ Check in ၀င္ၿပီး ေအးခ်မ္းစြာ အိပ္စက္ အနားယူၾကပါမည္။

Day 10: 20 April 2019 SAN FRANCISCO TAIWAN

နံနက္စာကို ဟိုတယ္တြင္ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ ဟိုတယ္ မွ Check out ၿပဳလုပ္ၿပီး San Franciso Bay ႏွင့္ Pacific Ocean အၾကားရွိ ေရလတ္ၾကားအား ၿဖတ္သန္း တည္ေဆာက္ထားသည့္ ကမၻာေက်ာ္ Golden Gate Bridge တံတားၾကီးသို႔ သြားေရာက္ ၾကည့္ရွူ႔ၿပီး အမွတ္တရ ဓါတ္ပံုမ်ား ရိုက္ကူးၾကပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ပင္လယ္စာ အစားအေသာက္ဆိုင္မ်ား ၊ အိမ္ၿပန္လက္ေဆာင္မ်ားၿဖင့္ စည္ကားေနသည့္ Fisherman Wharf သို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ၿပီး ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္ၾကပါမည္။ ညေနပိုင္းတြင္ နာမည္ေက်ာ္ Palace of Fine Art , Russian Hill ရွိ Lombard Street ႏွင့္ China Town သို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ၾကပါမည္။ ညေနစာကို Local Restaurant တြင္ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ SanFrancisco Airport သို႔ Check in ၀င္ရန္ ထြက္ခြာၾကပါမည္။ ညသန္းေခါင္ ၀၁:၄၀ နာရီအခ်ိန္ တြင္ China Airlines ေလယာဥ္အမွတ္ CI.003 ၿဖင့္ ထိုင္၀မ္ေလဆိပ္ သို႔ ထြက္ခြာကာ ေလယာဥ္ေပၚတြင္ တစ္ညတာ အိပ္စက္အနားယူၾကပါမည္။

Day 11: 21 April 2019 ON FLIGHT TO TAIWAN

နံနက္စာ ၊ ေန႔လည္စာ ႏွင့္ ညစာ ကို ေလယာဥ္ေပၚတြင္ သံုးေဆာင္ၾကပါမည္။ ေလယာဥ္ေပၚရွိ On Flight Entertainment မ်ားကို ၾကည့္ရွု႔ ေလ့လာႏိုင္ၿပီး တစ္ညတာကို ေလယာဥ္ေပၚတြင္ ဆက္လက္ အိပ္စက္ အနားယူၾကပါမည္။

Day 12: 22 April 2019 TAIWAN YANGON

နံနက္စာ ၊ ေန႔လည္စာ ႏွင့္ ညစာ ကို ေလယာဥ္ေပၚတြင္ သံုးေဆာင္ၾကပါမည္။ ေလယာဥ္ေပၚရွိ On Flight Entertainment မ်ားကို ၾကည့္ရွု႔ ေလ့လာႏိုင္ၿပီး တစ္ညတာကို ေလယာဥ္ေပၚတြင္ ဆက္လက္ အိပ္စက္ အနားယူၾကပါမည္။

********************** End of Tour ********************

၁၁ ည / ၁၂ ရက္ အေမရိကား ခရီးစဥ္

New York – Washington DC – Philadelphia – Niagara – Buffalo - Las Vegas – Arizona - Los Angeles – San Francisco

၁၁ ~၂၂ ဧၿပီရယ္လ ၂၀၁၉ ႏွစ္သစ္ကူး အတာႀကၤန္ခရီးစဥ္

1.လူႀကီးတစ္ဦးေစ်းႏူန္း USD 3990 (ႏွစ္ေယာက္တစ္ခန္းေနလွ်င္)
2.ကေလးတစ္ဦးလွ်င္USD 3290 ( ကုတင္အပိုႏွင့္ေနလွ်င္)
3.တစ္ေယာက္ခန္းေနလွ်င္USD 4615 (Single ေနလွ်င္ ပိုေပးရေသာေစ်းႏူန္း)

- ကေလးေစ်းႏွုန္းမွာ ဟိုတယ္တစ္ခန္းတြင္ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ ၂ ေယာက္ ႏွင့္အတူ ကုတင္အပိုၿဖင့္ ေနထိုင္ရေသာ ေစ်းႏွုန္းၿဖစ္ၿပီး ကုတင္ အပိုမပါဘဲ ေနလို႔ မရပါ။

- ဟိုတယ္ တစ္ခန္းတြင္ လူၾကီး ၂ ေယာက္ ၊ ကေလး ၁ ေယာက္ အမ်ားဆံုး ေနထိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။

- ေဖာ္ၿပပါ ခရီးစဥ္ေစ်းႏွုန္းတြင္ အေမရိကန္ ဗီဇာေၾကး USD 160 Per Pax မပါ၀င္ပါ ။

- Interview ေၿဖဆိုရေသာေန႔တြင္ အေမရိကန္ သံရံုး၏ Visa Section သို႔ ဧည့္သည္ ကိုယ္တိုင္ ေပးသြင္းရမည္ ၿဖစ္ေၾကာင္း ၾကိဳတင္ အသိေပးအပ္ပါသည္

မွတ္ခ်က္

 • ၁) ေဖၚျပပါခရီးစဥ္ေစ်းႏူန္းသည္ ခရီးစဥ္တြင္ ေဖၚျပထားသည့္အတိုင္း အကုန္အၿပီးအစီးပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ ထပ္မံ၍ ေကာက္ခံျခင္းမ်ား လံုး၀ မရိွပါ။
 • ၂)ခရီးစဥ္သြားျဖစ္ရန္ေသခ်ာပါက ေဖၚျပပါခရီးစဥ္ေစ်းႏႈန္း၏ 50% ကို ႀကိဳတင္ေငြ Deposit အျဖစ္ေပးသြင္းရပါမည္။ က်န္ေငြ 50% ကို ခရီးမထြက္ခင္ ၁၀ရက္/၇ ရက္ အလိုတြင္ ေပးေခ်ရပါမည္။
 • ၃)Final Payment ေပးေျချပီးေနာက္ ခရီးမသြားခင္ ၁ ~ ၃ ရက္ အလိုတြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္မလုိုက္ျဖစ္ပါက Cancellation Charges အျဖစ္ 100% ေကာက္ခံပါမည္။
 • ၄) အသက္ ၁၁ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသည္ အခန္းတစ္ခန္းထဲတြင္ လူႀကီးတစ္ဦးထဲႏွင့္ အတူေနပါက ကေလး ေစ်းႏူန္းသည္ လူႀကီးေစ်းႏူန္းအတိုင္း ေပးရပါမည္။
 • ၅) ခရီးစဥ္အတြက္ ေငြေပးေခ်ရာတြင္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား ၊ သံရံုးမ်ား ႏွင့္ Money Exchange မ်ား မွ လက္ခံသည့္ US Dollar သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ မွင္စြန္းရာ ၊ ေဘာပင္ရာမ်ား ၊ မ်က္ႏွာအလယ္တြင္ က်ိဳးေက်ရာမပါေသာ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ထုတ္ AB & CB Series မဟုတ္သည့္ US Dollar 100 တန္ 50 တန္မ်ား ကိုသာ လက္ခံမည္ၿဖစ္ၿပီး USD အသန္႔မ်ားကိုသာ ေပးေခ်ေပးပါရန္ အထူးေမတၱာ ရပ္ခံအပ္ပါသည္။

ခရီးစဥ္တြင္ပါ၀င္ေသာ၀န္ေဆာင္မူမ်ား

 • ၁) 4 Star Hotel အဆင့္ရိွ ဟိုတယ္မ်ားတြင္ ၁၁ ညအိပ္တည္းခိုနိုင္မူ
 • ၂) China Airlines Flight အသြားအျပန္ ေလယာဥ္လက္မွတ္
 • ၃) ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ Air Con Bus ျဖင့္ လည္ပတ္မူမ်ား
 • ၄) ခရီးစဥ္ တေလွ်ာက္ အသံုးၿပဳသည့္ ကားခ ၊ ယာဥ္ရပ္နားခ ၊ သေဘၤာခ ႏွင့္ အၿမန္ရထားခမ်ား
 • ၅) ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား ၏ ဟိုတယ္မ်ားတြင္ ေပးေဆာင္ရသည့္ ဟိုတယ္ခြန္မ်ား
 • ၆) အထက္ပါ ခရီးစဥ္တြင္ ေဖၚျပထားေသာ ၀င္ေၾကးမ်ားအားလံုး
 • ၇) ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ နံနက္စာ ၊ ေန႔လည္စာ ႏွင့္ ညေနစာမ်ား
 • ၈) ဒသခံ အဂၤလိပ္စကားေျပာ ဧည့္လမ္းညႊန္ (Local Guide)
 • ၉) Guide ႏွင္ Driver အတြက္ေပးရေသာ Tip Money
 • ၁၀) ခရီးစဥ္ အစအဆံုး လိုက္ပါ၀န္ေဆာင္မွူ႔ေပးေသာ Columbus Travels မွ Tour Leader
 • ၁၁) ခရီးသြား အာမခံ ၀န္ေဆာင္မွ ူ႔
 • ၁၂)Blue Ribbon Bag (BRB) Luggage Tracking Service

ခရီးစဥ္တြင္မပါ၀င္ေသာ၀န္ေဆာင္မူမ်ား

 • ၁) ေလယာဥ္စီးရာတြင္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ သတ္မွတ္ထားေသာ အေလးခ်ိန္ထက္ ၀န္ပိုသယ္ေဆာင္ခမ်ား
 • ၂) ခရီးစဥ္တြင္ မေဖၚျပထားေသာ အပိုလည္ပတ္မူမ်ားနွင့္ ၀င္ေၾကးမ်ား
 • ၃) ဟိုတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္တြင္ အပိုသံုးေဆာင္ေသာ အေအး၊ ေသာက္ေရသန္႔ ႏွင့္ အျခားေဖ်ာ္ယကာမ်ား
 • ၄) ဟိုတယ္တြင္ အသံုးျပဳေသာ အ၀တ္ေလွ်ာ္ခ၊ ဖုန္းသံုးစြဲခႏွင့္ Minibar အသံုးျပဳခမ်ား
 • ၅) ခရီးေဆာင္အိတ္မ်ားသယ္ယူျခင္းအတြက္ ေလဆိပ္ ႏွင့္ ဟိုတယ္တြင္ ေပးေဆာင္ရေသာ Tip Money
 • ၆) မိမိကိုယ္တိုင္သံုးေသာ စရိတ္မ်ား (Personal Own Expense)

ၾသစေၾတးလ်ဗီဇာေလွ်ာက္ရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ား

 • ၁) ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ပတ္စပို႔စ္ စာအုပ္မူရင္း ( အနည္းဆံုး သက္တမ္း ၆ လ ႏွင့္ ဗီဇာစာမ်က္ႏွာ အနည္းဆံုး အလြႊတ္ ၂ ရြက္ က်န္ရိွေနရပါမည္။)
 • ၂) ႏွစ္လက္မ ပတ္လည္ ဓါတ္ပံု ၁ ပံု (ေနာက္ခံအျဖဴ ႏွင့္ ၆ လ အတြင္း ရိုက္ကူးထားကာ ၾကည္လင္ျပတ္သားသည့္ ဓါတ္ပံု ျဖစ္ရမည္။ scan ဖတ္ထားၿပီး Print ထုတ္ထားေသာပံုမ်ား (လံုး၀) လံုး၀ လက္မခံပါ။)
 • ၃) မွတ္ပံုတင္မူရင္း ႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္းမူရင္း မိမိ၏ ပတ္စ္ပို႔စာအုပ္၊ မွတ္ပံုတင္ ႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ပါရိွေသာ နာမည္ႏွင့္ ေမြးသကၠရာဇ္မ်ား လံုး၀တူညီရပါမည္။ သန္းေခါင္စာရင္းထဲတြင္ မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ ေမြးသကၠရာဇ္တို႔ ပါရိွရပါမည္။ အသက္ ၁၀ႏွစ္ျပည့္္ၿပီး ကေလးမ်ား ၁၀ ႏွစ္ျပည့္မွတ္ပံုတင္ရိွရပါမည္။ ၁၈ႏွစ္ျပည့္ၿပီးပါက ၁၈ႏွစ္ျပည့္ မွတ္ပံုတင္ရိွရမည္။
 • ၄) အသက္ ၁၀ နွစ္ျပည့္ မွတ္ပံုတင္ မရိွေသးပါက ေမြးစာရင္းမူရင္း ႏွင့္ ေက်ာင္းသားကဒ္ ျပေပးရပါမည္။ - ခရီးသြားမည္႔သူတို႔သည္ အိမ္ေထာင္ဖက္စံုတြဲျဖစ္ေသာ္လည္း သန္းေခါင္းစာရင္းတြင္ မပါ၀င္ေသးပါက - လ.၀.က တြင္ ထည့္သြင္းထားရပါမည္။ အကယ္၍ မထည့္ရေသးပါက မိမိတို႔၏ လက္ထက္ စာခ်ဳပ္မူရင္းျဖင့္ ျပေပးရပါမည္။ - မိမိဘဏ္စာအုပ္ မူရင္းႏွင့္ Balance Certificate မူရင္း - ဘဏ္စာအုပ္ထဲတြင္ အနည္းဆံုး ပိုက္ဆံ သိန္း ၁၀၀ႏွင့္ အထက္ရိွရပါမည္။ ေငြ အသြင္းအထုတ္ရိွပါက ပို၍ အဆင္ေျပပါသည္။ - Current Account ျပေပးပါက ေရွ႕ၿပီးခဲ႔ေသာ ၆ လ အတြက္ Bank Statement ျပေပးရမည္။
 • ၅) ခရီးသြားမည့္သူတြင္ ကိုယ္ပိုင္ ကုမၸဏီျပေပးႏိုင္ပါက သူ၏ သက္တမ္းက်န္ရိွေနေသးေသာ (အနည္းဆံုး ၆ လ) ကုမၸဏီလိုင္စင္မူရင္း +Director List + Form 6/26 မူရင္း (ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းလိုင္စင္ျဖစ္ပါက ထ.သ.က လိုင္စင္ မူရင္းျပေပးရပါမည္။) (သို႔) စည္ပင္လုပ္ငန္း လိုင္စင္မူရင္း
 • ၆) ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းျဖစ္ပါက ကုမၸဏီလိုင္စင္မူရင္း၊ Form 6/26 မူရင္း ႏွင့္ Form 6/26 အတြင္းပါရိွေသာ Director တစ္ဦး၏ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ အလုပ္ကိုင္ေထာက္ခံစာ( မိမိ၏ရာထူး/ အလုပ္၀င္သည့္ေန႔/ မိမိလစာ)
 • ၇) ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူျဖစ္ပါက ေက်ာင္းသားကဒ္ (သို႔) ေက်ာင္းေထာက္ခံစာ ျပေပးရပါမည္။

****အထက္ေဖၚပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ သံရံုးမွ ေတာင္းခံထားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ သံရံုးမွ လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားရိွပါကထပ္မံေတာင္းယူႏိုင္ပါေသာေၾကာင့္ထပ္မံတင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းအသိေပးအပ္ပါသည္။****

^